աղաչեմ

աղաչեմ

Dasnabedian 1995: 408

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 25,13
je prie, je supplie

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՂԱՉԵՄ — (եցի.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ն.չ. Աղերսել. պաղատիլ. մաղթել. աղօթել. աղաչանս մատուցանել. ... δέομαι, ἰκετεύω, παρακαλέω, ἁξιόω, εὕχομαι rogo, peto, deprecor, oro *Արհամարհեցաք, յորժամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓԱՐԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 2 0936 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 12c ա. Այն՝ զորով լինի փարիլ. գրկելի. սիրելի. տենչալի. խանդաղատելի. *Բժշկութեան արուեստ փարելի, եւ ո՛չ փախչելի ամենեցուն լիցի. Պիտ.: *Փարելի եւ սիրելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԻՄԱՑ — (ի.) NBH 2 1042 Chronological Sequence: 8c ա. ԱՅԼԻՄԱՑ որ գրի եւ ԶԱՅԼԻՄԱՑ՝ անշուք բարդութեամբ. Որ ոք զայլ ինչ եւ այլազգ իմանայ. օտար իմացուածով. *Ասա՛ աղաչեմ. Ճժա ծառայիցն աբտուծոյ՝ զմի եւ յաղագս միոյ խօսողաց՝ վկայութիւն ճշմարի՞տ է, եթէ միոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՍՐԷՆ — ( ) NBH 1 0096 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c մ. Վերստին այսր. անդրէն այսր կամ յետս, եւ միւսանգամ. նորանց հոս, նորէն. ... ἑνταῦθα կամ բառ բաղադրեալ ի ἁνα ... huc, retrorsum, re ... եւն. *Ժողովուրդ իմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԾԵՐՈՒՆԻ — ( ) NBH 2 1043 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԾԵՐԱՆԱԼԻ. *ի նոյն հին եւ անծերութիւն քահանայից քահանայապետէն յիսուսէ՝ մատուցանելով առաջի աստուծոյ. Եպիփ. ծն.: *Յիսուս տղայ մանուկ՝ որդի անծերունի հօր, հօր քաղցր կամարար, մատամբս աղաչեմ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱԿԱՄԻՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0177 Chronological Sequence: 11c մ. Առանց հակամիտելոյ. առանց միտելոյ ʼի հակառակն. անխոտոր. *Զոր աղաչեմ անհակամիտաբար ուղղել զքեզ յայսպիսի թեւակոխութեանց. Մագ. ՟Ժ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՊԷՏ — (պիտի, տաց.) NBH 1 0230 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἅχρηστος, ἁνωφελής inutilis Որ ոչ լինի ʼի պէտս. անպիտան. անշահ. անօգուտ. չնչին. ումպէտ. անարգ. անկարգ. ... *Յամենայն պէտս անպէտ կացցէ. ՟Գ. Մակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԱՏԻՒ — ( ) NBH 1 0328 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c, 12c, 13c ա. θεοτίμητος, θεότιμος a deo honoratus Պատուեալ առ ʼի յայ, մանաւանդ սրբազան պատուով. *Աստուածապատիւ քրիստոսազգեաց սարկաւագք. Ածազգ. ՟Ժ՟Բ: *Աստուածապատիւ տէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԵՏԱՐԱՆԻԿ — ( ) NBH 1 0395 Chronological Sequence: Unknown date գ. Աւետարան փոքր. աւետարանակ. *Աղաչեմ զձեզ, արարէ՛ք ինձ աւետարանիկ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: ՃՃ.: *Բայց միայն աւետարանիկն յիւր անունն՝ յեկեղեցւոջն Աստուածոյ կայր. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՌ — (ի, ից.) NBH 1 439 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. λέξις vocabulum, dictio Ձայն մարդկեղէն՝ յօդաւոր եւ նշանական, յորմէ կազմի բան եւ խօսք եւ բարբառ եւ ճառ. ... *Բառ է մասն դուզնաքեայ՝ ըստ (կամ ʼի) բաղդասութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.